Навигација

13С113СС - Системски софтвер

Спецификација предмета
НазивСистемски софтвер
Акроним13С113СС
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПоложени курсеви: Архитектура рачунара
Циљеви изучавања предметаОснове асемблерског програмирања x86 и ARM процесорских архитектура. Упознавање са функцијама и начином конструкције различитих системских алата, као што су макро процесори, асемблери, емулатори, повезивачи и пуниоци.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да разумеју функцију и начине конструкције различитих системских алата, као што су макро процесори, асемблери, емулатори, повезивачи и пуниоци. Студенти треба да буду у стању да и сами конструишу и имплементирају сличне алате или прилагоде већ постојеће. Студенти се упознају са основама асемблерског програмирања.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ss/index.html
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaLZRDJuWIWAWLdY8b8jVJTssG3Itolow4nPpcdKLZes1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f44fe90d-d3a5-4c68-a111-4fb7da157e9e&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеОснове x86 и ARM асемблера. Функције асемблера као алата. Конструкција асемблера. Конструкција макропроцесора. Студија случаја: претпроцесор за C/C++. Конструкција интерпретативних и JIT емулатора. Формати објектних програма. Основне функције пуниоца. Конструкција пуниоца. Конструкција повезивача. Динамичко повезивање и пуњење. Пуњење са прекривањем.
Садржај практичне наставеАудиторне вежбе које илуструју поједине концепте и технике обрађене на предавањима. Практичан пројекат из области конструкције системских алата који студент самостално израђује.
Литература
  1. Computer Systems: A Programmer's Perspective 2nd Edition, R. E. Bryant, D. R. O’Hallaron, Addison-Wesley, 2010
  2. Linkers and Loaders, John Levine 1999.
  3. System Software: An Introduction to Systems Programming, L. Beck, Addison Wesley 1997.
  4. наставне скрипте
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, самостална израда пројекта
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми40
Семинари30