Навигација

13С113ПСИ - Принципи софтверског инжењерства

Спецификација предмета
НазивПринципи софтверског инжењерства
Акроним13С113ПСИ
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним концептима софтверског инжењерства. Курс обрађује различите аспекте животног циклуса софтвера: спецификацију, дизајн, имплементацију, тестирање, одржавање, елекенте управљања пројектом. Студент пролази кроз практичан пројекат везан за рачунарске облаке.
Исходи учења (стечена знања)Oчекује се да студент по завршетку студија буде у стању да: Демонстрира разумевање, критичку анализу и примену важећих теорија, модела и техника из области софтверског инжењерства. Да стекне осећај за тимски рад. Да разуме технологију рачунарских облака и развија апликације на њима.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://si3psi.etf.rs/
Садржај теоријске наставеТеме укључују моделе животних циклуса софтвера, процес спецификације, пројектовања, тестирања и валидације софтвера, активности одржавања, процене трошкова и напора, управљања конфигурацијом и променама, еволуције и реинжењеринга. Основни концепти и развој софтвера за рачунарске облаке.
Садржај практичне наставеАудиторне вежбе које илуструју поједине концепте и технике обрађене на предавањима. Практичан пројекат имплементације реалног софтверског пројекта кроз тимски рад.
Литература
  1. Software Engineering, A Practitioner‘s Approach, European Adaptation, R. Pressman , McGraw-Hill, 5th ed., 2000
  2. Software Engineering , I. Sommerville, 6. ed. Addison-Wesley, 2001
  3. The Rational Unified Process, An Introduction, Second Edition. P. Kruchten, Addison Wesley Longman, 2000
  4. Patterns of Enterprise Application Architecture, M. Fowler, Addison-Wesley, 2003
  5. PHP Development in the Cloud, I. Jansch, B.C. Vito, Blue Parabola, 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, израда семестралног пројекта, који се ради у тимовима (3-4 студента) кроз 8 фаза.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти40
Колоквијуми30
Семинари0