Навигација

13С113ИЕП - Инфраструктура за електронско пословање

Спецификација предмета
НазивИнфраструктура за електронско пословање
Акроним13С113ИЕП
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање са концептима електронског пословања и елементима потребне хардверско софтверске инфраструктуре.
Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студенти ће бити способни да разумеју: неопходну хардверску и софтверску инфраструктуру, концепт хоризонталне скалабилности, поступке планирања капацитета, капиталне и оперативне трошкове, безбедност у системима за електронско пословање.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://rti.etf.bg.ac.rs/rti/si3iep/index.html
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a34f73cb0e9a24f5791c7dfd0eeb98277%40thread.tacv2/conversations?groupId=1be00570-fd5b-4351-b488-40db63010a5a&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеКомпоненте софтверске инфраструктуре (веб, апликативни, сервери базе података). Компоненте хардверске инфраструктуре (сервери, кластери, концепт поузданости). Планирање дејта центра (потрошња струје, климатизација, WSC, CAPEX, OPEX). Виртуелизација. Хоризонтална скалабилност. Инфраструктура у облаку. Нерелационе базе и паралелна обрада (MongoDB, Hadoop, MapReduce). Електронско плаћање и сигурност.
Садржај практичне наставеУпознавање са проблемима и решењима из домена електронског пословања. Електронско плаћање. Употреба ASP.NET MVC, C#, ORM технологија за потребе развоја web апликација и web сервиса. Развој апликација за извршавање у Аzure облаку.
Литература
  1. Patterson, Hennessy - Computer Architecture: A quantitative approach, 6th Edition, Morgan Kaufmann, 2017
  2. L. A. Barroso, U. Hölzle, P. Ranganathan - The Datacenter as a Computer: Designing Warehouse-Scale Machines, Third Edition, (3rd), 2018
  3. S. Bradshaw, E. Brazil, K. Chodorow - MongoDB: The Definitive Guide: Powerful and Scalable Data Storage 3rd Edition, 2019
  4. Gerardus Blokdyk - MapReduce A Complete Guide, 2023
  5. Milutinovic V., Patricelli F., (eds), E-Business and E-Challenges, IOS Press Inc., 2002, ISBN-13: 978-1586032760
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе и пројекти
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит20
Практична настава10Усмени испит50
Пројекти0
Колоквијуми20
Семинари0