Навигација

13С113БП2 - Базе података 2

Спецификација предмета
НазивБазе података 2
Акроним13С113БП2
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаБазе Података 1
Циљеви изучавања предметаУчење XML-а. Физички дизајн oбјектно релационих база података. Учење различитих механизама приступа и интеграције базе.
Исходи учења (стечена знања)Овладавање XML-ом, методологијом и алатима за физички дизајн и имплементацију oбјектно релационих база података и разумевање потребе за различитим механизмима приступа и интеграције базе и овладавање њиховим коришћењем.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3auRYo_ltOGwX2S1fBhZkdB1ZZIFqgRwmmJrixnAwtOuA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d2b6e64e-693c-4913-9666-c3ceb5700a1f&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеXML као модел података и као механизам за остваривање интеграције. DTD и XML Schemas. XPath. XQuery. Физички дизајн. Индекси. Материјализовани погледи. Партиције. Вишедимензионални кластери. Други методи. Механизми приступа и интеграција базе. Језички оријентисани (уметнути SQL упити). Драјверски оријентисани (ODBC, JDBC), Компонентно оријентисани. СОА. Web Сервиси. SOAP. WSDL. UDDI. агенти.
Садржај практичне наставеПројектовање и имплементација објектно релационе базе, дискусија карактеристика реализованог дизајна, реализација упита посредством XML-а и Web-a и интеграција у друге системе.
Литература
  1. Database Systems:The Complete Book, H. Garcia-Molina, J.D.Ulman, J. Widom, Prentice Hall, 2002.
  2. Bill Evjen, at all, Professional XML (Programer to Programmer) ISBN-13: 978-0471777779, 2007
  3. Physical Database Design: the database professional's guide to exploiting indexes, views, storage, and more (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems) by Sam Lightstone, Toby J. Teorey, and Tom Nadeau (Paperback - Apr 4, 2007)
  4. Bancilhorn, F., et al., Building An Object Oriented Database System, Morgan Kaufmann, 1992.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставе30 часова предавања + 30 часова вежби на табли са решавањем задатака + 15 часова лабораторијских вежби, колоквијум на средини семестра, пројекат. Укупно 75 часова самосталног учења и вежбања, од чега 3 часа недељно током семестра и приближно 30 часова припреме у испитном року.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит60
Практична настава10Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми20
Семинари10