Навигација

13С113АОР2 - Архитектура и организација рачунара 2

Спецификација предмета
НазивАрхитектура и организација рачунара 2
Акроним13С113АОР2
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаРазумевање тема обрађених на Основи рачунарске технике 2, Архитектура рачунара, Архитектура и организација рачунара 1
Циљеви изучавања предметаУпознати студенте са напредним концептима архитектуре и организације рачунара. Упознавање са техникама пројектовања напредних архитектура и начином писања софтвера који може да искористи те архитектуре.
Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студенти ће бити способни да: разумеју напредне концепте архитектуре и организације рачунара; развију софтверска решења која могу да искористе напреднек концепте архитектуре и организације рачунара.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ar2/index.html
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2a49d592f71c4e399b71922c78036ff2%40thread.tacv2/conversations?groupId=83995345-8537-4af6-9127-92b92a2f540e&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеОрганизација процесора са директним везама и једном и више магистрала. Пројектовање управљачке јединице. Кеш меморија – напредне теме. Меморијски систем – напредне теме. Виртуелизација. Транслација архитектура. Подршка за рад са више нити. Векторске архитектуре. Имплементације код X86 и ARM архитектура. Оптимизација програма. Симулације. Пројектовање симулатора.
Садржај практичне наставеОрганизација процесора са директним везама и једном и више магистрала. Пројектовање управљачке јединице. Кеш меморија – напредне теме. Меморијски систем – напредне теме. Виртуелизација. Транслација архитектура. Подршка за рад са више нити. Векторске архитектуре. Имплементације код X86 и ARM архитектура. Оптимизација програма. Симулације. Пројектовање симулатора.
Литература
  1. Hennessy, Patterson - Computer Architecture. A Quantitative Approach (5th Edition)
  2. Patterson, Hennessy - Computer Organization and Design: The Hardware-Software Interface (5th Edition)
  3. William Stallings - Computer Organization and Architecture Designing for Performance (10th Edition)
  4. Ј. Ђорђевић и др., Архитектура и организација рачунара, Збирка решених задатака, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/
  5. Ј. Ђорђевић, Архитектура и организација рачунара, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе и пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит20
Практична настава20Усмени испит20
Пројекти0
Колоквијуми40
Семинари0