Навигација

13С112ВД - Веб дизајн

Спецификација предмета
НазивВеб дизајн
Акроним13С112ВД
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са начинима реализације комплексних клијентских веб страница. Дефинисање основних принципа графичког дизајна и примена у оквиру корисничког интерфејса интернет апликација. Реализација веб страница помоћу HTML, CSS, JavaScript програмског језика, JavaScript библиотека и оквира, уз коришћење напредних техника.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за самосталну израду комплексне клијентске веб апликације. Познавање општих принципа графичког дизајна, израде напредних корисничких интерфејса, особине успешног Веб дизајна.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://rti.etf.bg.ac.rs/rti/si2vd/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3ayrZPWTQrcp1SQtkZ9ZFhwySnaQIoSP40-9KiaCICjAM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3df37921-15ea-49bc-856b-da9748881505&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеИнтернет: историја, основни појмови и концепти. Основе графичког дизајна. Основе реализације комерцијалних корисничких интерфејса. Захтеви корисника и дизајн веб странице. Примери врста веб апликација и њихов дизајн. Основе HTML језика уз употребу CSS стилова. Основе JavaScript језика. Интеграција ЈS и HTML платформе. Употреба модерних JavaScript библиотека и оквира.
Садржај практичне наставеПрактични примери употребе наведених технологија. Реализација комплексне веб апликације уз коришћење HTML, CSS, JavaScript, DOM технологија, Bootstrap, jQuery библиотека и Vue.js оквир.
Литература
  1. HTML and CSS: design and build websites, Duckett, Jon, John Wiley & Sons, 2011.
  2. JavaScript & jQuery, Duckett, Jon, Wiley VCH, 2015.
  3. Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics, Jennifer Robbins, O'Reilly 2018
  4. Bootstrap, www.getbootstrap.com, приступано март 2023
  5. Vue.js, vuejs.org, приступано март 2023
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, презентације, аудиторне вежбе, самостална израда пројекта, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит35
Практична настава10Усмени испит0
Пројекти15
Колоквијуми40
Семинари