Навигација

13С112РМ1 - Рачунарске мреже 1

Спецификација предмета
НазивРачунарске мреже 1
Акроним13С112РМ1
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаДа студенати науче принципе рада савремених рачунарских мрежа и комуникационих протокола.
Исходи учења (стечена знања)Да студенти добијају јасну слику функционисања рачунарских мрежа од физичког до апликативног нивоа. Да се науче детаљи функционисања појединачих комуникационих протокола. Да се савладају вештине успостављања оперативног рада рачунарских мрежа, укључујући дијагностику и отклањање проблема у раду.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/enrol/index.php?id=1469
Садржај теоријске наставеРеферентни модел; LAN технологије - Ethernet, свичеви, STP, RSTP, VLAN; Wireless, WAN, PPP; Мрежни слој - IP протокол, адресирање, принципи рутирања, ARP, ICMP; Протоколи рутирања - Distant Vector, RIP; Link State, OSPF, редистрибуција; Транспортни слој - TCP, UDP; помоћни протоколи - RARP, BOOTP, DHCP, NAT; Апликативни слој - DNS; IPv6 протокол.
Садржај практичне наставеДемонстрација примене знања стеченог кроз теоријску наставу кроз: - решавање задатака на аудиторним вежбама - решавање практичних проблема користећи симулатор у лабораторији.
Литература
  1. Славко Гајин, Основи рачунарских мрежа, 2023
  2. CCENT/CCNA ICND1, official exam certification guide, Wendell Odom, Cisco Press, 2008
  3. Даглас Е. Комер, Повезивање мрежа TCP/IP - принципи, протоколи и архитектуре: ЦЕТ 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијска вежба.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит47
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми33
Семинари0