Навигација

13С112ППК - Практикум из пословне комуникације и презентације

Спецификација предмета
НазивПрактикум из пословне комуникације и презентације
Акроним13С112ППК
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаУпознавање са концептима пословне комуникације на нивоу организација, нивоу појединца и организације, као и на нивоу појединаца међусобно.
Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студенти ће бити способни да разумеју пословну комуникацију неопходну за рад на пословним пројектима, као и свакодневним активностима приликом рада у оквиру тима. Студенти ће тако стећи потребна знања да изразе своје ставове, планове, способности и потребе у писаној и оралној форми.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/index.html
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aoNk15nFqatCzQwI3YqaoXhY4wWapc9QgArI3ackd-js1%40thread.tacv2/conversations?groupId=273811fd-64d2-4a99-b17d-8c4ca11664ed&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеКонцепти управљања пројектом и комуникација у оквиру фаза иницијације, планирања, извршавања, контроле и затварања пројекта. Планирање и писање пословних предлога и извештаја. Концепт интелектуалне својине и поступци заштите проналска. Припрема и одржавање радне биографије (CV) и мотивационог писма. Припрема и држање оралне презентације. Тимске вредности и тимски рад. Пословна комуникација.
Садржај практичне наставеИзрада радне биографије (CV) и презентације (PowerPoint) на задату тему.
Литература
  1. R. S. Attorney - Patent, Copyright & Trademark: An Intellectual Property Desk Reference, Sevententh Edition, NOLO, 2022
  2. Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK Guide, (7th ed.) PMI, 2021
  3. T. Means - Business Communication, Cengage Learning, 3rd edition, 2018
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
110.5
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит40
Практична настава30Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари30