Навигација

13С091УМ - Увод у менаџмент

Спецификација предмета
НазивУвод у менаџмент
Акроним13С091УМ
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУвод у менаџмент пружа студентима основна сазнања из области менаџмента. У том смислу нагласак у настави је стављен на могуће начине управљања, психолошку компоненту управљања (лидерство и мотивација), као и на могуће организационе структуре и типове менаџмента, али и на практично остваривање менаџмент процеса.
  Исходи учења (стечена знања)Исход предмета је јесте да студенти овладају, прихвате и разумеју основне категорије у менаџменту имајући у виду квантитет и квалитет менаџмент процеса. Знања која у оквиру овог предмета буду стекли омогућиће студентима могућност правовременог и ефикасног укључивања у савремене процесе индустријског процеса.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПојмовно одређење менаџмента. Основне теорије менаџмента. Рад и личност менаџера. Друштвена, пословна и корпоративна одговорност. Основни примери корпоративне одговорности. Мотово и мотивација. Лидерство и конфликти. Организациона структура и типови менаџмента. Менаџмент у пракси. Процес менаџмента.
  Садржај практичне наставенема
  Литература
  1. Смиља Ракас, Социологија менаџмента, Београд, 2007.
  2. Ли Котлер, Корпоративна и друштвена одговорност, Београд, 2007
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставепредавања, семинарски радови, дискусије, студије случајева
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит0
  Практична настава0Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари10