Навигација

13С091НЈВ - Немачки језик - виши

Спецификација предмета
НазивНемачки језик - виши
Акроним13С091НЈВ
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаПредзнање немачког језика на основном нивоу
    Циљеви изучавања предметапроширивање и обогаћивање језичке комуникативне компетенције, развијање способности укључивања у области специфичне за свакодневну и будућу професионалну активност студената, усавршавање језичких вештина
    Исходи учења (стечена знања)адекватна примена језика у одговарајућим ситуацијама, разумевање писаних текстова на различитим језичким нивоима, овладавање краћим писаним формама, боље разумевање језичке и културне свакодневице земаља немачког говорног подручја, способност усменог изражавања у аутентичним ситуацијама
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеовладавање техникама разумевања писаног текста из области струке (технике читања), проширивање говорних образаца путем дискусија о стручним темама
    Садржај практичне наставеанализа и продукција језичких јединица у равни реченице, одломка, дискурса, усвајање основне стручне терминологије, проширивање говорних модела
    Литература
    1. Dorothea Levy-Hillerich, Silvia Serena, Karmelka Baric, Elena Cickovska (Hrsg.): Mit Deutsch studieren, arbeiten, leben. Arcipelago edicioni, Milano 2010
    2. Dorothea Levy-Hillerich, Renata Krajewska-Markiewicz (Hrsg.): Mit Deutsch in Europa studieren-arbeiten-leben. Fraus Verlag, Plzen 2004
    3. Z. Štambuk/D. Marinić, Deutsch und Technik, Školska knjiga, Zagreb 1993
    4. Anneliese Fearns, Dorothea Levy-Hillerich: Kommunikation in der Wirtschaft. Fraus Verlag, Plzen/Cornelsen Verlag, Berlin 2009.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    2
    Методе извођења наставеинтерактивна настава, вежбе, презентације, дискусијe, колоквијум
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања30Писмени испит20
    Практична настава30Усмени испит20
    Пројекти
    Колоквијуми0
    Семинари0