Навигација

13С091ЕЈН - Енглески језик - нижи

Спецификација предмета
НазивЕнглески језик - нижи
Акроним13С091ЕЈН
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаПочетни, средњи ниво и/или виши средњи ниво енглеског језика који се може прилагодити индивидуалним потребама студената.
   Циљеви изучавања предметаРазумевање нативних говорника који разговарају о свом послу и студијама у вези са софтверским инжењерством. Остваривање комуникације у вези са рачунарским темама. Разумевање широког распона текстова укључујући дијаграме, табеле, огласе. Поређење различитих извора писаних и усмених информација. Писање описа и објашњења процеса у софтверском инжењерству.
   Исходи учења (стечена знања)По завршетку овог модула, студенти би требало да буду кадри да: - разумеју нативне говорнике који разговарају о свом послу и студијама у вези са софтверским инжењерством, - остварују комуникацију у вези са темама софтверског инжењерства, - разумеју широки распон текстова укључујући дијаграме, табеле, огласе, - пореде различите изворе писаних и усмених информација
   Садржај предмета
   Линк ка страници предметаhttp://engleski.etf.rs/
   Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQpdpTrvwShJK9nzlAm4MisU9DtZnAzk9So4zvkFOXIE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e4c0fc5e-ddc1-4a3a-bbd8-cc36603590e3&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
   Садржај теоријске наставеИменице, заменице, детерминатори, придеви, глаголи, прилози, везници, просте реченице, реченице спојене везником. Контекстуално упућивање, творба речи (префикси и суфикси), организовање информација, поређење, набрајање, пасив, објашњења и дефиниције, сложенице у усменом и писаном дискурсу софтверског инжењерства.
   Садржај практичне наставеПричање и писање о рачунарским апликацијама. Усмене вежбе: оперативни системи, принципи стварања видео игара, програмски језици Паскал, C++, C#. Рад у паровима: презентације и домаћи задаци који се односе на софтверско инжењерство.
   Литература
   1. Đurić, Miloš D. (2023) English for Advanced English for Software Engineering - A Collection of Authorised Texts, Abridged and Adapted by Dr. Milos D. Djuric, Belgrade: Faculty of Electrical Engineering.
   2. Đurić, Miloš D. (2023) English for Software Engineering – Texts for Translation - Advanced English for Software Engineering, Compiled and Edited by Dr. Milos D. Djuric. Belgrade: Faculty of Electrical Engineering.
   3. Esteras, S. R. (2010): Infotech - English for Computer Users, Fourth Edition, Cambridge: Cambridge University Press
   4. Hutchinson, T. and A. Waters (1993): Interface - English for Technical Communication, London: Longman
   5. Glendinning, E. H. and J. McEwan (2003): Basic English for Computing, Oxford: Oxford University Press
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеКомбинација различитих метода: аудиолингвалне методе, комуникативни методе, методе функционално-појмовног приступа.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит15
   Практична наставаУсмени испит15
   Пројекти
   Колоквијуми60
   Семинари10