Навигација

13С082ВС - Вероватноћа и статистика

Спецификација предмета
НазивВероватноћа и статистика
Акроним13С082ВС
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаКурсеви Математика 1 и Математика 2
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са дискретним и непрекидним стохастичким моделима и њиховим применама, посебно у рачунарству.
Исходи учења (стечена знања)Студент ће бити упознат са основним и средње сложеним дискретним и непрекидним стохастичким моделима и применама, посебно у рачунарству. Биће оспособљен да препозна изучаване моделе у реалним проблемима, као и да примени научене поступке и методе у моделирању.
Садржај предмета
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAWAmG0Hi-zFHeYUtib0cNnFMKFLeV3v5Tw559J3xdaM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4d6eeb93-8797-4dc3-a7a4-426b72cf4e83&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеКомбинаторни модели. Условна вероватноћа и независност. Бајесова формула и примене. Случајне променљиве, случајни вектори. Информација и ентропија. Закони великих бројева. Карактеристичне функције. Централна гранична теорема. Тестирање параметарских и непараметарских хипотеза. Условне расподеле и линеарна регресија. Генератори случајних бројева, тестирање случајности. Увод у Монте Карло методе.
Садржај практичне наставеРачунске вежбе, решавање задатака. Израда пројектног задатка са презентацијом (по тимовима).
Литература
  1. Милан Меркле: Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, Академска Мисао, Београд 2010.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставе30 часа предавања + 30 часа вежби на табли са решавањем задатака + 15 часова дискусије у вези са домаћим задацима у току семестра. Предвиђено је 60 часова самосталног учења и вежбања, од чега 2 часа недељно у току семестра и 30 часова припреме за колоквијум и завршни испит.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми30
Семинари20