Навигација

13С082НАД - Нумеричка анализа и дискретна математика

Спецификација предмета
НазивНумеричка анализа и дискретна математика
Акроним13С082НАД
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПознавање области из предмета Математика 1 (ОО1ММ1), Математика 2 (ОО1МM2)
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са принципима нумеричке математике и дискретне математике, начинима одабира одговарајућих метода у зависности од природе проблема са применом у електротехници и рачунарству.
Исходи учења (стечена знања)Студенти су оспособљени да примењују алгоритме нумеричке математике и методе дискретне математике у стручним предметима.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://numdis.etf.rs/nadSI.html, http://discretmat.etf.rs/
Садржај теоријске наставеГрешке. Итеративни процеси. Нумеричке методе за решавања линеарних и нелинеарних једначина. Теорија интерполације и апроксимације функција. Нумеричко диференцирање и интеграција. Примене математичких алата. Дискретна математика: Увод у сложеност алгоритама. Математичка логика и примена принципа резолуције. Алгебра – мреже и коначна поља.
Садржај практичне наставеКроз примере, задатке и проблеме студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио кроз теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у стручним електротехничким предметима.
Литература
  1. Наташа Ћировић, Нумеричка математика, електронски уџбеник, Београд 2018
  2. Бранко Малешевић, Ивана Јововић: Скрипта из сложености алгоритама, Београд 2017
  3. Д. Тошић, М. Јовановић, Б. Малешевић: Испитни задаци из математике IV, Академска мисао, Београд 2002.
  4. Д. Цветковић, С. Симић: Одабрана поглавља из дискретне математике, Академска мисао, Београд 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеКомбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава30Усмени испит20
Пројекти0
Колоквијуми0
Семинари0