Навигација

13С041ОЕ - Основи електронике

Спецификација предмета
НазивОснови електронике
Акроним13С041ОЕ
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање са основним концептима електротехнике и електронике. Упознаванје са основним активним и пасивним електронским компонентама.Основне методе анализе електричних и електронских кола.
Исходи учења (стечена знања)Могућност самосталне анализе једноставнијих електронских кола и разумевање функционисања основних електронских компоненти.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://tnt.etf.bg.ac.rs/~si1oe/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aOjdDR_2DMYNcVUkrugl0bl-2TFoMBtd5tV-ehifpxOA1%40thread.tacv2/General?groupId=586158d2-ed93-45e5-96dd-e45cb56114e6&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеОсновни појмови о електрицитету. Електрично поље. Потенцијал. Проводници и диелектрици. Једносмерна кола. Први и други Кирхофов закон. Кола у усталјеном простопериодичном режиму. Временски и фреквенцијски домен. Фуријеови редови и сложенопериодични режим. PN спој, MOSFET, BJT. Основне појачавачке спреге. Диференцијални и операциони појачавач.
Садржај практичне наставеМетод потенцијала чворова. Тевененова и Нортонова теорема. Кола са једносмерним и простопериодичним струјама. Појам појачања, улазне и излазне отпорности. Основне појачавачке спреге. Диференцијални појачавач. Операциони појачавач. Основне примене операционих појачавача.
Литература
  1. Основи електронике, М.Поповић, електронско издање, ЕТФ Београд 2005
  2. Електроника 1 - компоненте и кола, С Марјановић, Академска мисао 2004
  3. Б.Поповић, Основи електротехнике 1, 2 , и 3, Грађевинска кнјига, Београд 1980.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми70
Семинари0