Навигација

13С032ПМТ - Принципи модерних телекомуникација

Спецификација предмета
НазивПринципи модерних телекомуникација
Акроним13С032ПМТ
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаСврха курса је упознавање са основним принципима савремених телекомуникација.
Исходи учења (стечена знања)Након курса, студенти постају упознати са основним темама у области савремених телекомуникација, принципима преноса дигиталних сигнала у основном и транспонованом опсегу учестаности, као и концептима савремених телекомуникационих система.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/kurs/principi-modernih-telekomunikacija-13s032pmt/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aiG4Fx1lz7l3EqTkPRX34VPjkHIgYFVcLzKxAGhaNuIU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1d50493c-73bd-46aa-807b-69d7704a8d88&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеУвод. Статистички и заштитни кодови. Tеоријa информација и криптографија. Спектрална анализа. Линеарни системи. Случајни процеси. Дискретизација сигнала и квантизација. Пренос дигиталних сигнала у основном опсегу учестаности. Интерсимболска интерференција и Никвистов критеријум. Дигитални модулациони поступци . Мултиплексирање, вишеструки приступ. Концепти савремених телекомуникационих система.
Садржај практичне наставеРачунски задаци и лабораторијске вежбе, домаћи задаци
Литература
  1. Дукић М.Л.: Принципи телекомуникација, Академска мисао, 2014, Београд
  2. Ziemer, R. and Tranter, W.H.,. Principles Of Communications: System Modulation аnd Noise, John Wiley & Sons, 2015, New York.
  3. Haykin. S: Communication Systems, John Wiley&Sons, 2001, New York.
  4. Дукић М.Л., Марковић Г., Вујић Д.: Принципи телекомуникација - зборник решених проблема, Aкадемска мисао, 2009, Београд.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, домаћи задаци, презентације, дискусије, студије случајева.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми50
Семинари0