Навигација

13М114РГ - Интерактивна рачунарска графика

Спецификација предмета
НазивИнтерактивна рачунарска графика
Акроним13М114РГ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаУколико је студент бирао и полагао предмет Рачунарска графика на основним студијама (13Е114РГ, 13С113РГ) не може да бира и полаже овај предмет. Очекивано је да студент познаје градиво курса Објектно оријентисано програмирање 2 (програмски језик Јава).
Циљеви изучавања предметаРазумевање принципа 2D и 3D интерактивне рачунарске графике и анимације, као и овладавање практичним вештинама програмирања графичких апликација.
Исходи учења (стечена знања)Након успешно савладаног курса, студенти ће бити способни да: - имплементирају 2D i 3D интерактивне графичке апликације коришћењем библиотеке JavaFX; - интерпретирају и примењују најважније алгоритме рачунарске графике; - опишу принципе рада уређаја који се користе у рачунарској графици.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri5rg/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aLCqNYDQmSjygFM2SLfyY6vzjy0o5vP0VfoDdOpgU7s41%40thread.tacv2/conversations?groupId=ed48f01d-ac1f-4f34-802e-fd4d7d320158&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеУвод. 2D примитиве и атрибути. Цртање кривих линија. Анимација. Интеракција. Трансфромације. Пројекције. 3D shapes. Камере. Осветљење и сенчење. Mрежe полигона. Текстура. Селекција 3D objekata. Интеракција са 3D сценом. Основни растерски алгоритми. Геометријски односи. Попуњавање. Одсецање. Сакривене површи. Модели боја. Технологија улазних и излазних уређаја.
Садржај практичне наставеАудиторне вежбе, лабораторијске показне вежбе и лабораторијске контролне вежбе. Намена лабораторијских вежби је стицање практичних вештина програмирања графичких апликација и то: 2D и 3D апликација коришћењем библиотеке класа JavaFX. Аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе прате предавања и обрађују специфичне теме.
Литература
  1. Hughes, J.F., van Dam, A., McGuire, M., Sklar, D.F., Foley, J.D., Feiner, S.K., Akeley, K., "Computer Graphics – Principles and Practice", 3rd edition, Addison-Wesley Publishing Company, 2014.
  2. Sharan, K., "Learn JavaFX 8: Building User Experience and Interfaces with Java 8", Apress, 2015
  3. Watt, A., "3D Computer Graphics", 3rd edition, Addison-Wesley, 2000.
  4. Тартаља, И., "Слајдови за предавања из предмета Рачунарска графика", Београд, 2019.
  5. Ђурђевић,Ђ., Тартаља, И., "Слајдови за аудиторне вежбе из предмета Рачунарска графика", Београд, 2019.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе се држе уз електронске презентације. На предавањима се уводе теоријски концепти, док се на аудиторним и лабораторијским вежбама увежбава примена алгоритама и коришћење широко распрострањенe библиотеке за писање графичких апликација. Студенти самостално израђују 2 пројекта (један из 2D, други из 3D графике).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти30
Колоквијуми20
Семинари