Навигација

13М114ИП - Веб системи и технологије

Спецификација предмета
НазивВеб системи и технологије
Акроним13М114ИП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима/
Циљеви изучавања предметаЦиљ наставе је оспособљавање студената да пројектују и пишу савремене интернет апликације користећи HTML5, CSS3 и JavaScript програмски језик (на клијентској страни) и елементе програмског језика PHP (на серверској страни). Упознавање студената са начинима реализације комплексних веб система и модерних веб технологија.
Исходи учења (стечена знања)На крају одслушаног предмета студенти ће бити оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења развију комерцијалне интернет апликације засноване на PHP програмском језику. Биће компетентни да дизајнирају трослојну веб архитектуру апликације и поставе је на интернет.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеОснове HTML,CSS и JavaScript програмских језика. Основе PHP програмског језика. Синтакса PHP језика, оператори. Колачићи и сесије. Повезивање са базом података. Пример PHP апликације која комуницира са базом података. Напредни PHP концепти. PHP радни оквири. AJAX технологија. Пример комплетне комерцијалне апликације реализоване помоћу научених технологија.
Садржај практичне наставеПрактични примери употребе наведених технологија. Реализација комплексне веб апликације уз коришћење HTML 5, CSS, JavaScript, PHP и AJAX технологије. Примена објектно оријентисаног програмирања и пројектних узорака у PHP радним оквирима. Тестирање веб апликација техникама црне и беле кутије.
Литература
  1. JavaScript - Свеобухвати водич, David Flanagan (O'Reilly, превод Микрокњига)
  2. PHP и MySQL - Развој апликација за веб, Luke Welling, Laura Thomson (O'Reilly, Микрокњига)
  3. Збирка решених задатака из JavaScript-a (електронско издање), Дражен Драшковић, Електротехнички факултет Униерзитета у Београду.
  4. PHP Solutions (2nd ed.), D. Powers, Apress
  5. Програмирање Интернет апликација, уџбеник са збирком задатака, Бошко Николић, Дражен Драшковић, Академска мисао
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, самостална израда пројекта са презентовањем, лабораторијске вежбе са визуелним симулацијама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти40
Колоквијуми30
Семинари0