Навигација

13М113ПИА - Програмирање веб апликација

Спецификација предмета
НазивПрограмирање веб апликација
Акроним13М113ПИА
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаОбјектно оријентисaно програмирање (ООП) у програмском језику Јава, и основно познавање HTML програмског језика.
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним појмовима развоја вишеслојних интернет апликација базираних на програмском језику Јава (Java Servlets, Angular 2+, JSF framework). Примена најсавременијих технологија за дизајн и имплементацију комерцијалних интернет апликација према детаљној функционалној спецификацији пројекта.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити оспособљени да пројектују и развију вишеслојне интернет апликације потребне сложености користећи најефикасније методе и технологије. Кроз садржај курса упознаће се и са врстама интернет апликација, као и са основама веб дизајна, скрипти на клијентској и серверској страни и повезивања клијентске и серверске стране.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеОсновни концепти интернет апликација. Појмови и примена трослојних и вишеслојних апликација, употреба веб сервера, повезивање са базама података (релационим и нерелационим). Развој апликација помоћу Јава технологије - Јава сервлети, библиотека Primefaces и AJAX технологија, Ангулар технологија и MEAN група, употреба радног оквира JSF (Java Server Faces). Појам, концепти и употреба веб сервиса.
Садржај практичне наставеПриказ великог броја примера из праксе веб апликација имплементираних Јава технологијом. Пример постепеног развоја сложених апликација новије генерације. Самостална израда вишеслојне интернет апликације употребом JSF радног оквира, библиотеке Primefaces и оквира Hibernate ORM.
Литература
  1. Б. Николић, Д. Драшковић - "Програмирање интернет апликација - уџбеник са збирком задатака", Електротехнички факултет у Београду, мај 2017.
  2. "Core JavaServer Faces", Third Edition, D. Geary and C. Horstmann, Prentice Hall, May 2010
  3. "More Servlets and JavaServer Pages", Marty Hall, Sun Microsystems Press/ Prentice Hall, 2006
  4. Brad Dayley, Brendan Dayley, Caleb Dayley - "Node.JS, MongoDB i Angular" (2. izdanje), Kompjuter biblioteka, Beograd, 2018.
  5. "The Java Web Services Tutorial" Sun Microsystems, February 2007
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања са интерактивним презентацијама, аудиторне вежбе са програмским кодовима, лабораторијске вежбе и рад студената са најновијим технологијама и алатима за развој веб апликација, самостална израда практичног пројекта са прецизно дефинисаном функционалном спецификацијом
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит40
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти30
Колоквијуми30
Семинари0