Навигација

13М111УЕС - Управљање електронским садржајима

Спецификација предмета
НазивУправљање електронским садржајима
Акроним13М111УЕС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема формалних услова.
  Циљеви изучавања предметаРазумевање улоге и концепата савремених система за управљање електронским садржајима (CMS - Content Management System). Овладавање типовима, функцијама, архитектуром и инфраструктуром CMS.
  Исходи учења (стечена знања)Способност коришћења CMS за израду динамичких веб-сајтова. Способност пројектовања новог или доградње постојећих CMS за специфичне домене примене.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеДефиниције CMS. Историјат развоја CMS. Мултимедијални садржаји. Карактеристичне функције и компоненте CMS. Класификација CMS. Типичне архитектуре CMS. Примери шире распрострањених CMS. Веб-оријентисани CMS. CMS у едукацији (LCMS - Learning CMS). Студијски примери.
  Садржај практичне наставеИзрада веб портала коришћењем неког од расположивих CMS отвореног кода. Допуна CMS отвореног кода новим функционалностима и дорада портала коришћењем нових могућности CMS.
  Литература
  1. Mauthe, A., Thomas, P., "Professional Content Management Systems - Handling Digital Media Assets", Wiley, 2004.
  2. Addey, D., Ellis, J., Suh, P., Thiemecke, D., "Content Management Systems", Peer Information Inc., 2002.
  3. Hackos, J., T., "Content Management for Dynamic Web Delivery", Wiley, 2002.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања, семинарски радови и рад у лабораторији на задатом пројекту уз консултације и презентацију резултата.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит40
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари60