Навигација

13М111ТА - Теорија алгоритама

Спецификација предмета
НазивТеорија алгоритама
Акроним13М111ТА
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаКурсеви Алгоритми и структуре података 1 и 2
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са напредним концептима теорије алгоритама, анализом и имплементацијом алгоритама и алгоритмима из више специфичних група.
  Исходи учења (стечена знања)Очекује се дубоко познавање и разумевање алгоритама из више релевантних група, способност њихове анализе и ефикасне имплементације.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеАлгоритми и структуре података. Анализа и имплементација алгоритама. Напредне структуре података. Обрада стрингова и скупова. Напредни графовски алгоритми. Геометријски алгоритми. Паралелни алгоритми. Компресија. Криптографски алгоритми. Генетски алгоритми. Динамичко и линеарно програмирање.
  Садржај практичне наставеДемонстрација рада алгоритама у визуелним симулационим окружењима. Решавање практичних проблема и задатака. Имплементација алгоритама и евалуација њихових перформанси.
  Литература
  1. Cormen, Leiserson, Rivest, Intoduction to Algorithms, MIT Press, 1994.
  2. Sedgewick, Algorithms, Addison Wesley, 1990.
  3. Tomasevic, Algoritmi i strukture podataka, Akademska misao, 2010..
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, домаћи задаци
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава30Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари0