Навигација

13М111СИБП - Софтверско инжењерство великих база података

Спецификација предмета
НазивСофтверско инжењерство великих база података
Акроним13М111СИБП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаБазе података
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти сагледају карактеристике и решења савремених изазова у области складиштења и аналитичког процесирања великих и комплексних структурираних и неструктурираних скупова података.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање за рад у најсавременијим DB технологијама (NoSQL, NotOnlySQL, LogicalDataWarehouse, InMemoryComputing и BigData), које чине основу развоја IoT, Cloud, SmartMachines, BYOD технологија будућности. Студенти ће бити оспособљени да сагледају изазове дизајна великих база података, дизајнирају и имплементирају практичне примере коришћењем комерцијално расположивих алата.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеTаксономија: Mодели и архитектуре великих DB: NoSQL, NotOnlySQL, LogicalDataWarehouse, InMemoryComputing, BigData. Интеграција: language-oriented (embedded SQL); driver-oriented (ODBC, JDBC) (architectures, driver types, application scenarios); component-based; SOA integration; Web Services; agent-based; IoT, Cloud, SmartMachines, BYOD технологије будућности. Коришћење AMDD развојне методологије.
  Садржај практичне наставеИдентификовање изазова дизајна користећи Agile MDD (AMDD) развојну методологију. Анализираће се и комерцијално расположиви системи NoSQL (mongoDB, Cassandra, Hypertable,CouchDB) и BigData (Hadoop, ApacheSpark). На крају, студенти ће самостално евалуирати и класификовати велике и комплексне скупове података, дизајнирати и имплементирати практичне примере коришћењем комерцијално расположивих алата.
  Литература
  1. Modern Database Management (10th Edition) by Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, and Heikki Topi (Hardcover - Jul 29, 2010)
  2. Tiwari S, „Professional NoSQL“, John Wiley & Sons, Inc., SAD, 2011
  3. Sangeetha, S., & Sreeja, A. K. (2015). No Science No Humans, No New Technologies No changes" Big Data a Great Revolution.
  4. NoSQL Databases by Christof Strauch https://www.christof-strauch.de/nosqldbs.pdf
  5. Bernard Marr, Data Strategy: How to Profit from a World of Big Data, Analytics and the Internet of Things Paperback – 2017
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  221
  Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе се држе уз електронске презентације. На предавањима се уводе теоријски концепти, док се на аудиторним и лабораторијским вежбама увежбава примена комерцијалних алата. Студенти самостално израђују одабрани пројекат.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти70
  Колоквијуми0
  Семинари0