Навигација

13М111РГ2 - Рачунарска графика 2

Спецификација предмета
НазивРачунарска графика 2
Акроним13М111РГ2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПотребно је да је кандидат положио 13E114РГ или 13С113РГ.
Циљеви изучавања предметаРазумевање архитектуре модерних графичких процесора (GPU) и принципа функционисања модерних графичких библиотека за приказивање 3D сцена. Разумевање техника за ефикасно приказивање 3D сцена, као и за постизање веће реалистичности приказа (формирање сенки, рефлексија, својства материјала и извора светла). Стицање вештине развоја графичких 3D апликација и писања програма за сенчење.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити оспособљени да: - саставе програм за приказивање садржаја сложених 3D сцена употребом библиотека (OpenGL) - саставе програме за сенчење и примењују их за цртање 3D сцена - користе технике за ефикасно цртањe 3D сцена и повећање реалистичности приказа - развијају апликације које управљају сложеним 3D сценама применом система Unity
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеПреглед архитектура и могућности модерних графичких процесора. Јединице за стварање и обраду темена, синтезу мрежа троуглова и сенчење. 3D графичке библиотеке за кућне рачунаре и мобилне системе. Програми за сенчење. Технике ефикасног цртања 3D сцена и постизање веће реалистичности приказа. Интеракција корисника са садржајем 3D сцене. Системи за састављање интерактивних 3D сцена. Систем Unity.
Садржај практичне наставеАудиторне вежбе. Пројекти.
Литература
  1. Shreiner, D., The Khronos OpenGL ARB Working Group, "OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Versions 3.0 and 3.1", 7th Edition, Addison-Wesley Professional, 2010.
  2. Randi, J. R., Bill L. K., "OpenGL Shading Language", 3rd Edition, Addison-Wesley Professional, 2010.
  3. Munshi, A., Ginsburg, D., Shreiner, D., "OpenGL ES 2.0 Programming Guide", Addison-Wesley 2008.
  4. Goldstone, W., "Unity 3.x Game Development Essentials", Packt Publishing, 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе се држе уз електронске презентације. На предавањима се уводе теоријски концепти, док се на аудиторним вежбама увежбава примена широко распрострањених 3D графичких библиотека. Студенти самостално израђују 2 пројектa.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти70
Колоквијуми0
Семинари0