Навигација

13М111ПУС - Програмирање уграђених система

Спецификација предмета
НазивПрограмирање уграђених система
Акроним13М111ПУС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема формалног услова. Потребна предзнања из области Архитектуре рачунара, Оперативних система, Програмирања на асемблеру, Програмирања у језицима C, C++, Системског програмирања и Микропроцесорских система.
Циљеви изучавања предметаРазумевање архитектура модерних уграђених система. Разумевање и овладавање техникама прилагођавања наменских оперативних система. Анализа битних карактеристика уграђених система. Стицање вештине развоја драјвера за наменске оперативне системе. Стицање вештине развоја апликација за уграђене системе.
Исходи учења (стечена знања)По успешно савладаном предмету, студенти ће бити оспособљени да: - анализирају и разумеју документацију хардверских компонената уграђених система, - прилагоде постојеће оперативне системе отвореног кода наменским уређајима, - прошире наменски оперативни систем развојем нових покретача уређаја (драјвера), у циљу додавања нових компонената, - развију апликацију за наменски оперативни систем која кроз одговарајући API интереагује са хардверским компонентама, - да спроведу анализу развијеног система у циљу уочавања и отклањања потенцијалних недостатака.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеАрхитектура модерних уграђених система. Принципи дизајна системског софтвера у контексту наменских оперативних система. Принципи управљања ресурсима уграђених система. Принципи дизајна апликативног софтвера за уграђене системе. Принципи дизајна интерфејса уграђених система. Поузданост и робусност апликација и системског кода за уграђене системе.
Садржај практичне наставеОбрађивање практичних примера употребе теоријских основа стечених у оквиру предавања. Увежбавање вештина кроз самосталну израду пројеката.
Литература
  1. Bruce Powel Douglass, "Design Patterns for Embedded Systems in C: An Embedded Software Engineering Toolkit", Elsevier, 2010.
  2. Colin Walls, "Embedded Software: The Works", Elsevier, 2012
  3. Christopher Hallinan, "Embedded Linux Primer: A Practical Real-World Approach", 1rd Edition, Prentice Hall, 2006.
  4. Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, Greg Kroah-Hartman , "Linux Device Drivers, 3rd Edition", O'Reilly Media, 2005.
  5. Karim Yaghmour , "Embedded Android: Porting, Extending, and Customizing", O'Reilly Media, 2013.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе се држе уз електронске презентације. На предавањима се уводе теоријски концепти, док се на аудиторним вежбама увежбавају практичне вештине програмирања уграђених система. Студенти самостално израђују пројекте.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава0Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари0