Навигација

13М111ПРМ - Пројектовање рачунарских мрежа

Спецификација предмета
НазивПројектовање рачунарских мрежа
Акроним13М111ПРМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаРачунарске мреже 1, Рачунарске мреже 2
Циљеви изучавања предметаЦиљ је да се студенти обуче за самостални практичан рад на пројектовању рачунарских мрежа и конфигурисању мрежних уређаја.
Исходи учења (стечена знања)Предмет нуди теоријску основу и потребно знање за пројектовање рачунарских мрежа и рад на мрежним уређајим. Савладавањем знања из овог предмета кроз интензивни рад на симулатору рачунарских мрежа, студенти стичу практичну вештину у конфигурисању комуникационих протокола и сервиса на решавању конкретног проблема.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=1361
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZWa4BDmlIhRxgl1FEVMe5vupNCYDAUlJ9SSNjTQaeWU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d5b448f6-d312-4d7b-b9f3-ef68bbeb322e&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеПројектовање рачунарским мрежа - топологија, адресирање; Конфигурисање свичева и LAN/WAN технологија - STP, VLAN, PPP; Конфигурисање рутера и технологија на мрежном нивоу - RIP, OSPF, BGP, редистрибуција рута, NAT, листе за контролу приступа (ACL); Конфигурисање сервиса на апликативном нивоу - DHCP, DNS.
Садржај практичне наставеСамостални рад на симулатору, решавање вежби, израда пројекта и конфигурисање мрежних уређаја .
Литература
  1. Славко Гајин, Принципи конфигурисања рачунарских мрежа, Академска мисао, 2018, ISBN 978-86-7466-737-8
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, менторске консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти50
Колоквијуми0
Семинари0