Навигација

13М111ПРМ - Пројектовање рачунарских мрежа

Спецификација предмета
НазивПројектовање рачунарских мрежа
Акроним13М111ПРМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаРачунарске мреже
   Циљеви изучавања предметаЦиљ је да се студенти обуче за самостални практичан рад на пројектовању рачунарских мрежа и конфигурисању мрежних уређаја.
   Исходи учења (стечена знања)Предмет нуди теоријску основу и потребно знање за пројектовање рачунарских мрежа и рад на мрежним уређајим. Савладавањем знања из овог предмета кроз интензивни рад на симулатору рачунарских мрежа, студенти стичу практичну вештину у конфигурисању комуникационих протокола и сервиса на решавању конкретног проблема.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПројектовање рачунарским мрежа - топологија, адресирање; Конфигурисање свичева и LAN/WAN технологија - STP, VLAN, PPP; Конфигурисање рутера и технологија на мрежном нивоу - RIP, OSPF, BGP, редистрибуција рута, NAT; Конфигурисање сервиса на апликативном нивоу - DHCP, DNS.
   Садржај практичне наставеСамостални рад на симулатору, решавање вежби, израда пројекта и конфигурисање мрежних уређаја .
   Литература
   1. CCENT/CCNA ICND1, official exam certification guide, Wendell Odom, Cisco Press, 2008
   2. Даглас Е. Комер, Повезивање мрежа TCP/IP - принципи, протоколи и архитектуре: ЦЕТ 2001.
   3. Sam Halabi “Internet routing rchitectures”, Cisco press
   4. Sam Halabi - OSPF Design Guide, Cisco Press
   5. Building Scalable Cisco Networks, Catherine Paquet, Diane Teare, Cisco Press, 2001
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   221
   Методе извођења наставеПредавања, менторске консултације
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит0
   Практична настава0Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми0
   Семинари50