Навигација

13М111ПРМ - Пројектовање рачунарских мрежа

Спецификација предмета
НазивПројектовање рачунарских мрежа
Акроним13М111ПРМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаРачунарске мреже
Циљеви изучавања предметаЦиљ је да се студенти обуче за самостални практичан рад на пројектовању рачунарских мрежа и конфигурисању мрежних уређаја.
Исходи учења (стечена знања)Предмет нуди теоријску основу и потребно знање за пројектовање рачунарских мрежа и рад на мрежним уређајим. Савладавањем знања из овог предмета кроз интензивни рад на симулатору рачунарских мрежа, студенти стичу практичну вештину у конфигурисању комуникационих протокола и сервиса на решавању конкретног проблема.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеПројектовање рачунарским мрежа - топологија, адресирање; Конфигурисање свичева и LAN/WAN технологија - STP, VLAN, PPP; Конфигурисање рутера и технологија на мрежном нивоу - RIP, OSPF, BGP, редистрибуција рута, NAT; Конфигурисање сервиса на апликативном нивоу - DHCP, DNS.
Садржај практичне наставеСамостални рад на симулатору, решавање вежби, израда пројекта и конфигурисање мрежних уређаја .
Литература
  1. CCENT/CCNA ICND1, official exam certification guide, Wendell Odom, Cisco Press, 2008
  2. Даглас Е. Комер, Повезивање мрежа TCP/IP - принципи, протоколи и архитектуре: ЦЕТ 2001.
  3. Sam Halabi “Internet routing rchitectures”, Cisco press
  4. Sam Halabi - OSPF Design Guide, Cisco Press
  5. Building Scalable Cisco Networks, Catherine Paquet, Diane Teare, Cisco Press, 2001
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, менторске консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит0
Практична настава0Усмени испит50
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари50