Навигација

13М111ИС2 - Информациони системи 2

Спецификација предмета
НазивИнформациони системи 2
Акроним13М111ИС2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаУвођење у систем-анализу и моделирање сложених система,. Увођење у сервисно-оријентисане информационе системе. Увођење у информационе системе засноване на складиштима података..
Исходи учења (стечена знања)Знање из систем-анализе и моделирања сложених система коришћењем BPMN метода. Знање из сервисно-оријентисаних информационих система заснованих на BPEL језику. Знање из складишта података и основа OLAP обраде.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://si4is2.etf.rs/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3asqPAUaj0wbnH84JOr1vpWYJolT_3WdStlrqUbsOPqyM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3830bb12-3c01-45d6-829d-0c2d7a2a06c6&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеМОДЕЛИРАЊЕ ПРОЦЕСА: BPMN метод и стандард. Моделирање оркестрације коришћењем BPMN. Моделирање кореографије коришћењем BPMN. СЕРВИСНО-ОРИЈЕНТИСАНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ: Сервисно-оријентисана архитектура и инфраструктура. BPEL језик. Мапирање BPMN-BPEL. СКЛАДИШТА ПОДАТАКА. Значај, развој и пуњење складишта података. Основе OLAP обраде.
Садржај практичне наставеКреирање и симулација BPMN модела. Креирање и извршавање BPEL програма. SQL упити са елементима.OLAP.
Литература
  1. Essential Business Process Modeling, M.Havey, O'Reilly
  2. Business Intelligence Roadmap, L.T.Moss, S.Atre, Addison Wesley Professional
  3. Business Proces Model and Notation (BPMN) Version 2.0, OMG
  4. Web Services Business Process Execution Language Version 2.0, OASIS
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања. Вежбе Лабораторијске вежбе. Домаћи задаци.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит40
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти20
Колоквијуми20
Семинари0