Навигација

13М091НЈ - Немачки језик

Спецификација предмета
НазивНемачки језик
Акроним13М091НЈ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаСредњи ниво знања Б1
    Циљеви изучавања предмета- Проширивање и обогаћивање употребе стручне терминологије и остале стручне лексике у писаним и усменим формама - Састављање кратких писаних форми (креирање резимеа, апстракта, пословног писма, техничког описа уз пројектну документацију на немачком језику)
    Исходи учења (стечена знања)- Коришћење стручне терминологије и остале стручне лексике у писаним и усменим формама - Усавршена способност за састављање кратких писаних форми
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставе- Рад на писаним формама у области језика струке и науке, усмено изражавање у професионалним ситуацијама
    Садржај практичне наставе- Рад на писаним формама у области језика струке и науке, усмено изражавање у професионалним ситуацијама
    Литература
    1. Leonhard Stiny: Elektrotechnik für Studierende. Band 1, Band 2. Christiani, Konstanz, 2012.
    2. Anneliese Fearns, Dorothea Levy-Hillerich: Kommunikation in der Wirtschaft. Fraus Verlag, Plzen/Cornelsen Verlag, Berlin 2009.
    3. Volker Eismann: Erfolgreich in der interkulturellen Kommunikation. Cornelsen Verlag, Berlin 2007.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    3
    Методе извођења наставе- Интерактивна настава - Индивидуални рад
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања30Писмени испит35
    Практична настава0Усмени испит35
    Пројекти0
    Колоквијуми0
    Семинари0