Навигација

13М091НЈ - Немачки језик

Спецификација предмета
НазивНемачки језик
Акроним13М091НЈ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаСредњи ниво знања Б1
   Циљеви изучавања предмета- Проширивање и обогаћивање употребе стручне терминологије и остале стручне лексике у писаним и усменим формама - Састављање кратких писаних форми (креирање резимеа, апстракта, пословног писма, техничког описа уз пројектну документацију на немачком језику)
   Исходи учења (стечена знања)- Коришћење стручне терминологије и остале стручне лексике у писаним и усменим формама - Усавршена способност за састављање кратких писаних форми
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе- Рад на писаним формама у области језика струке и науке, усмено изражавање у професионалним ситуацијама
   Садржај практичне наставе- Рад на писаним формама у области језика струке и науке, усмено изражавање у професионалним ситуацијама
   Литература
   1. Leonhard Stiny: Elektrotechnik für Studierende. Band 1, Band 2. Christiani, Konstanz, 2012.
   2. Anneliese Fearns, Dorothea Levy-Hillerich: Kommunikation in der Wirtschaft. Fraus Verlag, Plzen/Cornelsen Verlag, Berlin 2009.
   3. Volker Eismann: Erfolgreich in der interkulturellen Kommunikation. Cornelsen Verlag, Berlin 2007.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставе- Интерактивна настава - Индивидуални рад
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања30Писмени испит35
   Практична настава0Усмени испит35
   Пројекти0
   Колоквијуми0
   Семинари0