Навигација

13М081СПЕФ - Специјалне функције

Спецификација предмета
НазивСпецијалне функције
Акроним13М081СПЕФ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПознавање математичке анализе, Комплексне анализе,теорије функција, комбинаторне анализе
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са ортогоналним полиномима и Беселовим функцијама и њиховим применама у електротехници,електромагнетици, телекомуникацијама и квантној механици. Проучаваће се и линеарне и нелинеарне диференцијалне једначине .
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студента да препознаје и решава проблеме из електротехнике у којима се појављују Специјалне функције и одговарајуће диференцијалне једначине као математички модел.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОртогонални полиноми,Беселови функције и полиноми, Хипергеометријска функција,Лапласова диференцијална једначина, Специјални бројеви, Примена у комбинаторној анализи
  Садржај практичне наставеРешавање разних проблема и једначина применом Специјалних функција.
  Литература
  1. Д.С.Митриновић : УВОД У СПЕЦИЈАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ. Грађ.књига.Београд 1980
  2. Н.П.Цакић : Специјалне функције и једначине математичке физике. Скрипта
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставе15 сати наставе + 15 сати вежби на табли + 7,5 сата консултација у вези са домаћим задацима, испитна крају курса. Студенти би требало да проведу 42 сати у учењу и решавању вежби самостално, 1,5 сати недељно током семестра и додатних 20 сати касније.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми30
  Семинари0