Навигација

13М081СИМБ - Симболичка алгебра

Спецификација предмета
НазивСимболичка алгебра
Акроним13М081СИМБ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Примењена математика
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаМатематика 1 (ОО1ММ1), Математика 2 (ОО1МM2)
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним концептима симболичко-нумеричких израчунавања везаних за системе полиномских једначина и псеудоинверзне матрице са применама у електротехници и рачунарству.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти су оспособљени да примењују алгоритме симболичке алгебре засноване на Гребнеровим базама полиномских идеала и теорији псеудоинверзних матрица.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеОпшти проблем симболичко-нумеричких израчунвања у математици. Системи рачунарске алгебре и решавање система полиномских јеначина. Гребнерова база и Бухбергеров алгоритам. Примене Гребнерових база на решивост система, рачунарску графику и роботику. Теорија псеудоинверзних матрица. Видети садржај курса на http://simba.etf.rs/
   Садржај практичне наставеКроз примере, задатке и проблеме студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио кроз теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у рачунарству и техници.
   Литература
   1. D.A. Cox, J.B. Little, D. O'Shea: Ideals, Varieties, and Algorithms - An Introduction to Computational Algebraic Geometry and Commutative Algebra, Springer 3rd ed. 2007.
   2. G.V. Milovanović, P.S. Stanimirović: Simbolička implementacija nelinearne optimizacije, PMF Niš 2002.
   3. R. Karp: Great Algorithms, CS Cousre 294-5, spring 2006, Berkeley (http://www.cs.berkeley.edu/~karp/greatalgo/)
   4. K. Geddes, S. Czapor, G. Labahn: Algorithms for Computer Algebra, Kluwer, Boston, MA, 1992.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   31
   Методе извођења наставеКомбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, бесплатног математичког софтвера (SAGE, SymPy), индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит50
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти
   Колоквијуми0
   Семинари50