Навигација

13М061ОРОЕ - Органска оптоелектроника

Спецификација предмета
НазивОрганска оптоелектроника
Акроним13М061ОРОЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема, пожељан предуслов је положен испит: Оптоелектроника.
  Циљеви изучавања предмета1) Упознавање студената са органским полупроводницима као модерним оптоелектронским материјалима. 2) Изучавање физике органских полупроводника. 3) Упознавање студената са органским оптоелектронским направама, њиховом структуром, принципима рада и перформансама. 4) Дефинисање основних праваца даљег развоја у области органске оптоелектронике.
  Исходи учења (стечена знања)Очекује се да студент: 1) стекне основна знања из физике органских полупроводника, 2) упозна постојеће органске оптоелектронске направе 3) сагледа отворена теоријска питања која треба решити и практичне проблеме са којима се треба изборити на путу даљег напретка у области органске оптоелектронике и 4) изврши одговарајући истраживачки рад у овој области.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/ms1oo/
  Садржај теоријске наставеУвод. Физика молекула. Органски материјали на бази малих молекула. Коњуговани полимери. Органске LED. Органски полупроводнички ласери. Органске соларне ћелије.Органски фотодетектори. Изабране теме.
  Садржај практичне наставеСтудијски истраживачки рад у области органске оптоелектронике.
  Литература
  1. Electronic Processes in Organic Crystals and Polymers, 2nd Ed., M. Pope, C. E. Swenberg, Oxford University Press, 1999. ISBN 0-19-512-963-6.
  2. Molecular Physics and Elements of Quantum Chemistry:Introduction to Experiments and Theory, 2nd Ed., H. Haken, H. C. Wolf, Springer, 2004. ISBN 978-3-642-07400-4.
  3. Introduction to Organic Electronic and Optoelectronic Materials and Devices, 2nd Ed., S.-S. Sun, L. R. Dalton, CRC Press, 2017. ISBN 978-1-4665-8510-2.
  4. Principles and Applications of Organic Light Emitting Diodes (OLEDs), N. T. Kalyani, H. Swart, S. J. Dhoble, Elsevier Ltd., 2017. ISBN 978-0-08-101213-0.
  5. Organic Photovoltaics - Materials, Devices Physics, and Manufacturing Technologies, C. Brabec, V. Dyakonov, U. Scherf, Wiley-WCH, 2008. ISBN 978-3-527-31675-5.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеTеоријска настава (колоквијум 50 + писмени испит 50); пројектни задаци или истраживачки рад (пројекат или публикован рад 70 + усмени испит или презентација рада 30).
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари