Навигација

13М061ОРОЕ - Органска оптоелектроника

Спецификација предмета
НазивОрганска оптоелектроника
Акроним13М061ОРОЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема, пожељан предуслов је положен испит: Оптоелектроника.
  Циљеви изучавања предмета1) Упознавање студената са органским полупроводницима као модерним оптоелектронским материјалима. 2) Изучавање физике органских полупроводника. 3) Упознавање студената са органским оптоелектронским направама, њиховом структуром, принципима рада и перформансама. 4) Дефинисање основних праваца даљег развоја у области органске оптоелектронике.
  Исходи учења (стечена знања)Очекује се да студент: 1) стекне основна знања из физике органских полупроводника, 2) упозна постојеће органске оптоелектронске направе 3) сагледа отворена теоријска питања која треба решити и практичне проблеме са којима се треба изборити на путу даљег напретка у области органске оптоелектронике и 4) изврши одговарајући истраживачки рад у овој области.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод. Физика молекула. Органски материјали на бази малих молекула. Коњуговани полимери. Органске LED. Органски полупроводнички ласери. Органске соларне ћелије.Органски фотодетектори. Изабране теме.
  Садржај практичне наставеСтудијски истраживачки рад у области органске оптоелектронике.
  Литература
  1. Electronic Processes in Organic Crystals and Polymers, 2nd Ed., M. Pope, C. E. Swenberg, Oxford University Press, 1999. ISBN 0-19-512-963-6.
  2. Molecular Physics and Elements of Quantum Chemistry:Introduction to Experiments and Theory, 2nd Ed., H. Haken, H. C. Wolf, Springer, 2004. ISBN 978-3-642-07400-4.
  3. Introduction to Organic Electronic and Optoelectronic Materials and Devices, 2nd Ed., S.-S. Sun, L. R. Dalton, CRC Press, 2017. ISBN 978-1-4665-8510-2.
  4. Principles and Applications of Organic Light Emitting Diodes (OLEDs), N. T. Kalyani, H. Swart, S. J. Dhoble, Elsevier Ltd., 2017. ISBN 978-0-08-101213-0.
  5. Organic Photovoltaics - Materials, Devices Physics, and Manufacturing Technologies, C. Brabec, V. Dyakonov, U. Scherf, Wiley-WCH, 2008. ISBN 978-3-527-31675-5.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеTеоријска настава (колоквијум 50 + писмени испит 50); пројектни задаци или истраживачки рад (пројекат или публикован рад 70 + усмени испит или презентација рада 30).
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари