Навигација

13М061ОММ - Оптичке мреже са мултиплексирањем по таласним дужинама (DWDM)

Спецификација предмета
НазивОптичке мреже са мултиплексирањем по таласним дужинама (DWDM)
Акроним13М061ОММ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема, пожељан предуслов положен испит из Оптичких мрежа (13E064OM).
  Циљеви изучавања предмета1) Упознавање студената са WDM технологијом. 2) Објашњење функционисања модерних оптоелектронских направа које се користе у WDM оптичким мрежама (ОN). 3) Упознавање студената са мерним техникама и опремом која се користи у WDM ON. 4) Имплементација DWDM ON.
  Исходи учења (стечена знања)Очекује се да студенти: 1) упознају модерну WDM технологију, 2) стекну сазнања о функционисању, конструкцији и одржавању WDM ON и 3) овладају мерним методама и инструментацијом која се користи за одржавање и отклањање кварова, у WDM ON.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/ms1omm/
  Садржај теоријске наставеПораст оптичког преноса података. WDM пренос сигнала: слабљење, дисперзија и нелинеарни ефекти. WDM у оптичким мрежама: елементи мреже, оптоелектронске (OETN) и оптичке транспортне мреже (OTN). Предности WDM у односу на SONET/SDH. Mерења у WDM мрежама. Експерименталне мреже: HORNET и друге.
  Садржај практичне наставеПосета предузећима која развијају WDM технологију.
  Литература
  1. The Emerging WDM EPON, M. Radivojević, P. Matavulj, Springer, 2017. ISBN 978-3-319-54222-5.
  2. Optical WDM Networks, B. Mukherjee, Springer, 2006. ISBN 978-0-387-29055-3.
  3. DWDM – Networks, Devices and Technology, S. V. Kartalopoulos, John Wiley &Sons Inc., 2003. ISBN 0-471-26905-0.
  4. WDM Technologies, vol. 1. Active Optical Components and vol. 2. Passive Optical Components, A. K. Dutta, N. K. Dutta, M. Fujiwara, Elsevier Science (USA), vol. 1., 2002. ISBN 0-12-225261-6 and Vol. 2., 2003. ISBN 0-12-225262-4.
  5. Guide to WDM Technology and Testing, 3rd Ed., EXFO, Electro-Optical Engineering Inc., 2008. ISBN 1-55342-4.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеTеоријска настава (колоквијум 50 + писмени испит 50); пројектни задаци или истраживачки рад (пројекат или публикован рад 70 + усмени испит или презентација рада 30).
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична настава0Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари0