Навигација

13М061НИН - Наномагнетизам и наноспинтроника

Спецификација предмета
НазивНаномагнетизам и наноспинтроника
Акроним13М061НИН
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Наноелектроника и фотоника
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са магнетских интеракција и феномена у магнетским материјалима и наноструктурама. Овладавање теоријом транспорта спина у наноструктурама.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност студената за моделовање ефеката спинског транспорта у магнетским наноструктурама и спинтронским направама.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеДиракова теорија спина. Спин-орбитна интеракција. Стања два спина: спински синглет и спински триплет. Изменска интеракција. Магнетизам: дијамагнетизам, парамагнетизам и колективни магнетизам. Спин-орбитна интеракција у полупроводницима. Спинска релаксација у полупроводницима. Спински Холов ефекат. Спински вентил. Ефекат спинског обртног момента. Спинтронске направе. Блохова сфера. Спински кубит.
  Садржај практичне наставеПрактични рад у области моделовања магнетских наноструктура и спинског транспорта.
  Литература
  1. М. Тадић, "Предавања из наномагнетизма и наноспинтронике", skripta, 2010.
  2. S. Blundell, "Magnetism in Condensed Matter", Oxford University Press, 2001.
  3. S. Bandyopadhyay, M. Cahay, "Introduction to Spintronics", CRC Press, 2008.
  4. J. Xia, W. Ge, K. Chang, "Semiconductor Spintronics", World Scientific, 2012.
  5. D. J. Griffiths, "Introduction to Quantum Mechanics", Addison-Wesley, 2004.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе, демонстрације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит40
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари20