Навигација

13М054ОПГ - Дигитална обрада и препознавање говора

Спецификација предмета
НазивДигитална обрада и препознавање говора
Акроним13М054ОПГ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти овладају основним техникама за дигиталну обраду и препознавање говорног сигнала.
Исходи учења (стечена знања)Исходи предмета су да студенти овладају следећим вештинама: издвајање терминалних тачака у снимљеној говорној секвенци, процена основне учестаности, пројектовање различитих типова квантизатора говорног сигнала, пројектовање система за препознавање говора на бази спектралне или кепстралне анализе или применом скривених Марковљевих модела.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13e054opg
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3ashf1lndPz5RMVczUgquDSknqvzsGfhoVe6eOmDqUwF01%40thread.tacv2/conversations?groupId=c480bfab-9bef-4be8-9adc-a22388360494&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеМоделирање акустичког таласа, Модел униформне тубе, Обрада говорног сигнала у временском домену, Различите технике квантизације, Евалуација квантизатора, Хомоморфна обрада говорног сигнала, ЛПЦ анализа говорног сигнала, Скривени Марковљеви модели и њихова примена у препознавању говора.
Садржај практичне наставеУ току наставе студенти добијају три практична домаћа задатка, која треба самостално да реше на рачунару: 1. процена основне учестаности и сегментација сопственог говора; 2. моделирање и евалуација квантизатора за говорни сигнал; 3. моделирање скривеног Марковљевог модела. Осим тога у току наставе студенти уче како да направе систем за синтезу самогласника, спроведу LPC анализу, и др.
Литература
  1. Digital processing of speech signals, L. Rabiner, R. Schafer,Prentice Hall, Englewood, 1979.
  2. Speech Processing, A dynamic and optimization oriented approach,Li Deng, Douglas O'Shaughnessy, Marcel Dekker, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе и практичне вежбе на рачунарима
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит70
Практична настава30Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари0