Навигација

13М051СЗН - Системи за навигацију

Спецификација предмета
НазивСистеми за навигацију
Акроним13М051СЗН
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаПоложен предмет "Аутоматско вођење објеката у простору" - ОС4АВО
    Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основама навигационих система и алгоритама, инерцијалним сензорима, моделирањем грешака и њиховим физичким узроцима, пропагацијом грешака у навигационом алгоритму и начинима за њихову компензацију.
    Исходи учења (стечена знања)Разумевање природе процеса навигације са становишта расположивих метода, извора нетачности, избора структуре и елемената система и примене оптималне естимације за поправку тачности. Оспособљавање студената за моделирање навигационих система.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеКоординатни системи од интереса и везе међу њима, Инерцијални сензори - жироскопи и акцелерометри, Инерцијални навигациони алгоритми, Основе система глобалног позиционирања, Основе визуелне навигације, Оптимална естимација у примени код интегрисаних система.
    Садржај практичне наставеПримери система: strap-down INS, GPS, интеграција INS и GPS, управљање робота на бази визуелне навигације. Самостална израда симулационих модела навигационих алгоритама.
    Литература
    1. С. Граовац: "Аутоматско вођење објеката у простору", Академска мисао, 2005.
    2. J. A. Farrel, M. Barth: "The Global Positioning System & Inertial Navigation", McGraw-Hill, 1999.
    3. A. Lawrence: "Modern Inertial Technology", Springer, 1998.
    4. K. Kanatani: "Geometric Computation for Machine Vision", Clarendon Press, 1993.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    31
    Методе извођења наставеПредавања, вежбе на рачунару, анализа препоручене литературе, индивидуални домаћи задаци и пројекти.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит20
    Практична настава20Усмени испит20
    Пројекти
    Колоквијуми0
    Семинари40