Навигација

13М051МУ - Машинско учење

Спецификација предмета
НазивМашинско учење
Акроним13М051МУ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са теоријским и практичним аспектима машинског учења са надзором и учења са подстицањем. Илустрација различитих области примене са избором адекватних техника за решавање проблема моделирања, оптимизације, евалуације и имплементације.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити способини да изаберу адекватан алгоритам за конкретан реални проблем класификације, регресије илу учења подстицањем, да га имплементирају, оптимизују његове параметре и тестирају његове перформансе. Такође ће посебна пажња бити посвећена техникама формулације проблема и свођења на облик која је погодан за примену техника покривених овим предметом.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13m051mu
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0z9Td-2NHnXtQpVG_yI1smbhT58-fU4RVik0apgX7AU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a2dfcaf8-af8d-487f-9d09-05abd6bf14cb&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеЛинеарна и логистичка регресија. Методе нумеричке оптимизације. Експоненцијална фамилија расподела и генерализовани линеарни модели. Генеративни алгоритми. Метода носећих вектора. Стабла одлучивања, bagging, boosting, AdaBoost, Random Forests. Гаусовски процеси. Избор модела и одлика. Теорија учења: померај и варијанса, VC-димензија. Учење подстицањем.
  Садржај практичне наставеРеализација регресора и класификатора над симулираним и реалним подацима коришћењем програмских пакета Python и Matlab/Octave. Имплементација алгоритама учења подстицањем у симулираним окружењима.
  Литература
  1. C. Bishop, "Pattern Recognition and Machine Learning", Springer, 2007
  2. Stuart Russel, Peter Norvig, "Artificial Intelligence: A Modern Approach", Pearson, 2010
  3. T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman, "The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction", Springer, 2008
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставе45 часова предавања + 15 часова вежби на табли; самостална израда домаћих задатака и пројекта.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит60
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти20
  Колоквијуми
  Семинари