Навигација

13М051АСС - Анализа сложених система

Спецификација предмета
НазивАнализа сложених система
Акроним13М051АСС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је студенти стекну основне представе о сложеним динамичким системима са становишта карактеризације њихове оптималности и стабилности.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти треба да стекну следеће вештине: да изврше карактеризацију сложених система у смислу динамичких перформанси, стабилности и оптималности; да формирају основне моделе сложених система у форми обичних и стохастичких диференцијалних једначина; да изврше анализу стабилности сложених система помоћу векторских функција Љапунова, да оптимизују вишекритеријумски оптимизациони критеријум.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод у структуре и особине сложених система ; Моделирање сложених система помоћу обичних и стохастичких диференцијалних једначина; Мулти-агент системи; Анализа стабилности сложених система; Појам мултикритеријумске оптимизације.
  Садржај практичне наставеТеоријска настава ће бити праћена практичним демонстрацијама сложених система коришћењем програмског пакета МАТЛАБ.
  Литература
  1. Dragoslav Siljak, Decentralized Control of Complex Systems, Academic Press, 1991.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставе45 часова предавања + 15 часова рачунских вежби
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит40
  Практична настава60Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари0