Навигација

13М051АСО - Адаптивни системи у обради сигнала и управљању процесима

Спецификација предмета
НазивАдаптивни системи у обради сигнала и управљању процесима
Акроним13М051АСО
Студијски програмНапредне информационе технологије у дигиталној трансформацији
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студентима презентирају основни концепти у адаптивној обради сигнала и адаптивном управљању.
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање методама пројектовања за адаптивну обраду сигнала са акцентом на реалним проблемима као и техникама пројектовања адаптивних регулатора за широку класу детерминистичких, стохастичких и нелинеарних система.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЕкспоненцијални адаптивни алгоритми, адаптивно поништавање еха, мултиканално адаптивно филтрирање у фреквенцијском домену, технике редукције шума, адаптивна еквилизација у бежичним преносима, адаптивно управљање детерминистичким системима, функционално адаптивно управљање стохастичким системима.
  Садржај практичне наставеСтуденти ће имати обавезу да на конкретним проблемима, применом програмског пакета МАТЛАБ примене неку од метода адаптивне филтрације сигнала или пројектовања адаптивног регулатора.
  Литература
  1. J. Benesty, Y. Huang, Adaptive Signal Processing, Springer, 2003
  2. Simon Fabri, Visakan Kadirkamanathan, Functional adaptive control, Springer, 2001.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставе45 часова предавања + 15 часова вежби на табли
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит0
  Практична настава40Усмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари0