Навигација

13М044НРС - Наменски рачунарски системи 2

Спецификација предмета
НазивНаменски рачунарски системи 2
Акроним13М044НРС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са елементима наменских рачунарских система. Упознавање студената са пројектовањем наменских рачунарских система и са аспекта хардвера и софтвера.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да самостално пројектују и реализују делове и комплетне наменске рачунарске системе.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеЕmbedded system - наменски рачунарски систем. Повезивање рачунара у систем. Размена информација преко паралелних магистрала. Размена информација преко серијских магистрала. Програмска организација размене података. Предајници и пријемници магистрала. Тајмери и часовници реалног времена. Типични улазно/излазни модули. Програмабилни контролери. Интегрисани микроконтролери. Пројекат.
Садржај практичне наставеПримери пројектовања наменских рачунарских система.
Литература
  1. Stuart Ball, "Embedded Microprocessors Systems: Real World Design" Newnes, 2002, ISBN: 075067534
  2. Stuart Ball, "Analog Interfacing to Embedded Microprocessors: Real World Design" Newnes, 2001, ISBN: 0750673397
  3. Frank Vahid, Tony Givargis, "Embedded Systems Design: A Unified Hardware/Software Introduction" Wiley, 2003, ISBN: 0-471-45303-X
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања. Аудиторне вежбе. Лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит0
Практична настава10Усмени испит30
Пројекти
Колоквијуми30
Семинари30