Навигација

13М041АИК - Аналогна интегрисана кола

Спецификација предмета
НазивАналогна интегрисана кола
Акроним13М041АИК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаСтуденти ће моћи да пројектују аналогна кола коришћењем методологије структурисаног пројектовања. Студенти ће моћи да пројектују CMOS аналогна кола коришћењем gm/ID методологије на транзисторском нивоу пројектовања. Студенти ће моћи да анализирају и пројектују све типове операционих појачавача, струјних преносника и активних филтара.
  Исходи учења (стечена знања)На основу спецификација аналогног система студенти ће моћи да направе модел понашања и симулације на системском нивоу, поделу кола на аналогне блокове и извођење спецификација, избор топологије блокова и пројектовање на транзисторском нивоу, лејаут и постлејаут симулације.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеМетодологија структурисаног пројектовања аналогних кола. gm/ID методологија пројектовања CMOS аналогних кола. Класификација, карактеристике и анализа операционих појачавача. Појачавачи са малим шумом. Струјни преносници. Активни gm-C, current mode и МОS транслинеарни филтри.
  Садржај практичне наставеПројектовање и симулација једног интегрисаног аналогног кола коришћењем CAD софтверског пакета.
  Литература
  1. Johan Huijsing, OPERATIONAL AMPLIFIERS, Theory and Design, Kluwer Academic Publishers, 2001.
  2. C. Toumazou, G. Moschytz, B. Gilbert, Trade-Offs in Analog Circuit Design - The Designer’s Companion, Kluwer Academic Publishers, 2002.
  3. D. Stefanović and M. Kayal, Structured Analog CMOS Design, Springer 2008.
  4. Mihai A.T. Sanduleanu, Ed A.J.M. van Tuijl, POWER TRADE-OFFS AND LOW-POWER IN ANALOG CMOS ICs, Kluwer Academic Publishers, 2002.
  5. Shanthi Pavan, Yannis Tsividis, HIGH FREQUENCY CONTINUOUS TIME FILTERS IN DIGITAL CMOS PROCESSES, Kluwer Academic Publishers, 2000.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања, вежбе, консултације. Самостални пројекти.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит0
  Практична настава0Усмени испит30
  Пројекти70
  Колоквијуми0
  Семинари0