Навигација

13М034ППР - Позиционирање у мобилним мрежама

Спецификација предмета
НазивПозиционирање у мобилним мрежама
Акроним13М034ППР
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са алгоритмима одређивања локације корисника у мобилним мрежама. Циљ је упознати изазове и проблеме позиционирања у мобилним мрежама, радио параметре који се могу користити за позиционирање, математичке приступе за прорачун локације мобилног корисника, као и специфичности различитих технологија и окружења по питању позиционирања.
Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студенти би требало да буду способни: - да схвате корист и примену информације о локацији мобилног корисника - изврше избор одговарајуће технике позиционирања - изврше прорачун локације мобилног корисника и овладају софтверским алатима - процене успешност позиционирања.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/kurs/principi-pozicioniranja-u-radio-sistemima/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4PigFJvm2eo8iL6-iZ22hd5WQknX5rLuu7oA8e4Z5SQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3913bafb-e928-45e5-b761-f5e5edcb58ac&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеМатематички алгоритми позиционирања мобилног корисника, параметри радио сигнала који се могу користити у позиционирању, лоцирање непокретног и непокретног корисника (tracking), позиционирање у 2 и 3 димензије (у равни и у простору), позиционирање у условима без оптичке видљивости (NLOS - Non line of sight), позиционирање у различитим окружењима и технологијама, напредне технике позиционирања.
Садржај практичне наставеРачунске вежбе, пројекти, домаћи задаци, истраживачки рад.
Литература
  1. M. Simić-Pejović, Принципи позиционирања у ћелијским радио системима, Електротехнички факултет, 2016
  2. M. Simić, P. Pejović, Cellular Networks - Positioning, Performance Analysis, Reliability, Intech, 2011.
  3. K. Yu, I. Sharp, Y. J. Guo, Ground-Based Wireless Positioning. Chichester, UK, John Wiley and Sons, Ltd., 2009.
  4. A. Bensky, “Wireless Positioning Technologies and Applications”, Artech House, ISBN 978-1-59693-130-5, Norwood, 2008.
  5. Figuera J. and Frattasi S, Mobile Positioning and Tracking From Conventional to Cooperative Techniques, John Wiley & Sons Ltd, London, 2010.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања и рачунске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит50
Практична наставаУсмени испит
Пројекти
Колоквијуми50
Семинари