Навигација

13М031СОЗ - Снимање и обрада звука

Спецификација предмета
НазивСнимање и обрада звука
Акроним13М031СОЗ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Аудио и видео комуникације
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаЕлектроакустика
  Циљеви изучавања предметаПримена аудио уређаја и система за снимање и обраду звука.
  Исходи учења (стечена знања)Боље разумевање примене аудио уређаја и система у средствима масовних комуникација и уметности.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеТеоријски део наставе обухвата следеће методске јединице: Увод у ProTuls, Микрофонски концепт, Аудио миксете, Вишеканално снимање звука, Амплитудски процесори, Спектрални процесори, Временски процесори и Увод у MIDI системе.
  Садржај практичне наставеПрактична настава обухвата две самосталне лабораторијске вежбе из снимања сигнала и две вежбе из обраде сигнала.
  Литература
  1. David Miles Huber and Robert E. Runstein: Modern Recording Techniques. Focal Press (7th edition), Oxford, 2010.
  2. Мијић Миомир: Аудио системи. Академска мисао, Београд, 2011.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања уз показну, практичну наставу која обухвата методске јединице предвиђене наставним планом и програмом предмета.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит0
  Практична настава50Усмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари0