Навигација

13М031КР - Когнитивни радио

Спецификација предмета
НазивКогнитивни радио
Акроним13М031КР
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Системско инжењерство и радио комуникације
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са принципима когнитивног радија, новим начином размишљања и истраживања у области радио комуникација. Нове генерације радио система усмерене су ка задовољењу нарастајућих захтева за бежичним приступом високог протока кроз боље управљање ресурсима. У оквиру курса студенти ће упознати могућности бољег приступа и ефикаснијег коришћења спектра.
  Исходи учења (стечена знања)На крају курса студенти ће бити способни да: - упознају нови начин размишљања и истраживања у области радио комуникација - когнитивни радио - упознају технике бољег приступа и ефикаснијег коришћења ресурса, посебно спектра, у комбинацији са технологијом електронског учења у области радија - сагледају будуће правце развоја радио комуникација кроз примену когнитивности у области радија.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/kurs/kognitivni-radio/
  Садржај теоријске наставе- Радио еволуција ка когнитивном радију - Идеални и реални когнитивни радио - Структура когнитивног радија: компоненте и њјихове функције, когнитивни циклус, хијерархија закључивања (алгоритамска имплементација когнитивности) - Мултидимензионални спектрални простор и технике анализе заузетости спектра - Динамичко управљање спектром.
  Садржај практичне наставеРешавање проблема коегзистенције примарних и секундарних корисника у когнитивном радију кроз рачунске примере.
  Литература
  1. Joseph Mitola III, “Software radio architecture: object-oriented approaches to wireless systems engineering”, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-38492-5, New York, 2000.
  2. Jeffrey H. Reed, “Software radio: a modern approach to radio engineering”, Prentice Hall PTR, ISBN 0-13-081158-0, New Jersey, 2002.
  3. Joseph Mitola III, “Cognitive radio architecture: The Engineering Foundations of Radio XML”, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-74244-9, New Jersey, 2006.
  4. Bruce A. Fette, “Cognitive radio technology”, Elsevier Inc, ISBN 0-7506-7952-2, Burlington, 2006.
  5. Ekram Hossain, Dusit Niyato, Zhu Han, “Dynamic Spectrum Access and Management in Cognitive Radio Networks”, Cambridge University Press, ISBN 978-0-511-58032-1, New York, 2009.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, колоквијуми, испити.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари0