Навигација

13М031КЧР - Комуникација човек-рачунар

Спецификација предмета
НазивКомуникација човек-рачунар
Акроним13М031КЧР
Студијски програмНапредне информационе технологије у дигиталној трансформацији
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаЕлектроакустика
  Циљеви изучавања предметаОвај предмет даје студентима основе из области заштите од буке и вибрација као инжењерског деловања у области екологије.
  Исходи учења (стечена знања)Познавање критеријума процене угрожености буком, методе дијагностике стања буке и уобичајених метода заштите.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУводни појмови из области заштите од буке и вибрација: бука као еколошки фактор, узнемиравање буком, психолошки и физиолошки ефекти буке. Оштећења чула слуха. Ефекти буке на говор. Критеријуми заштите, акустичка дилема. Законска регулатива из области заптите од буке и вибрација и критеријуми заштите. Основни принципи мерења нивоа звука. Мерни микрофон, врсте и намена, микрофонски предпојачавачи.
  Садржај практичне наставеЛабораторијске и демонстарционе вежбе.
  Литература
  1. Уџбеник доступан у електронском облику на сајту Катедре
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставепредавања и демонстрације у лабораторији
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари0