Навигација

13М031КЧР - Комуникација човек-рачунар

Спецификација предмета
НазивКомуникација човек-рачунар
Акроним13М031КЧР
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаЕлектроакустика
    Циљеви изучавања предметаОвај предмет даје студентима основе из области заштите од буке и вибрација као инжењерског деловања у области екологије.
    Исходи учења (стечена знања)Познавање критеријума процене угрожености буком, методе дијагностике стања буке и уобичајених метода заштите.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеУводни појмови из области заштите од буке и вибрација: бука као еколошки фактор, узнемиравање буком, психолошки и физиолошки ефекти буке. Оштећења чула слуха. Ефекти буке на говор. Критеријуми заштите, акустичка дилема. Законска регулатива из области заптите од буке и вибрација и критеријуми заштите. Основни принципи мерења нивоа звука. Мерни микрофон, врсте и намена, микрофонски предпојачавачи.
    Садржај практичне наставеЛабораторијске и демонстарционе вежбе.
    Литература
    1. Уџбеник доступан у електронском облику на сајту Катедре
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    31
    Методе извођења наставепредавања и демонстрације у лабораторији
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит70
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти
    Колоквијуми30
    Семинари0