Навигација

13М031БСМ - Бежичне сензорске мреже

Спецификација предмета
НазивБежичне сензорске мреже
Акроним13М031БСМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Системско инжењерство и радио комуникације
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са актуелним технологијама и стањем истраживања у области бежичних сензорских мрежа и нјиховим конкретним реализацијама. Упознавање студената са принципима рада, архитектуром и концептима сензорских мрежа, апликацијама и Е2Е (end tо end) протоколима. Оспособити студенте за раумевање принципа дизајнирања бежичних мрежа и њихове интеграције у комуникационе мреже.
Исходи учења (стечена знања)Након положеног испита студенти ће бити оспособљени да: - учествују у реализацији бежичне сензорске мреже, - учествују у интеграцији сензорских мрежа са комуникиационим мрежама, - користе постојеће тестбедове за експериментисања.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/kurs/bezicne-senzorske-mreze/
Садржај теоријске наставеДефиниција бежичних сензорских мрежа. Принципи рада и архитектура. Стандардизација.Основни проблеми и преглед истраживачких активности у области бежичних сензорских мрежа у свету. Концепт комуникације. Захтеви и изазови при дизајну бежичних сензорских мрежа. Реализација мрежних слојева у бежичним сензорским мрежама. MAC/PHY слој. Протоколи за рутирање и принципи агрегације података.
Садржај практичне наставеАнализа хардверских и софтверских платформи. Принципи интеграције у комуникационе мреже. Тестбедови, експерименти и интеграција. Платформе (middleware) за динамичку интеграцију и управљање интелигентним објектима (СЕНСЕИ тестбед, ФИРЕ)
Литература
  1. Anna Hac, "Wireless Sensor Network Designs," John Wiley & Sons, December 2003
  2. Dargie, W. and Poellabauer, C., "Fundamentals of wireless sensor networks: theory and practice", John Wiley and Sons, 2010
  3. Документација и извештаји са ФП7 пројеката: SENSEI, PROSENSE, FIRE
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, вежбе, лабораторијске вежбе, израда самостaлног пројекта
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари50