Навигација

13М031АНТ - Антенски низови у телекомуникационим системима

Спецификација предмета
НазивАнтенски низови у телекомуникационим системима
Акроним13М031АНТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Системско инжењерство и радио комуникације
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметима
    Циљеви изучавања предметаУвод у теоријске основе, основну терминологију, теоријске концепте и алгоритме у области антенских низова и примену антенских низова у бежичним телекомуникационим системима.
    Исходи учења (стечена знања)Очекује се да студенти усвоје теоријске основе и алгоритме из области антенских низова тако да са успехом могу да решавају практичне инжењерске проблеме и да се оспособе за самостални истраживачки рад у овој области
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеНастава обухвата следеће тематске целине: Увод у теорију антенских низова Математички модели ускопојасних и широкопојасних сигнала на антенском низу задате геометрије, Просторно филтрирање сигнала (оптимални просторни филтри) , Алгоритми за одређивање смера доласка сигнала Адаптивни антенски низови, Принципи просторно-временских комуникација, Примена антенских низова у бежичним комуникацијама
    Садржај практичне наставеВежбе у МАТЛАБ-у, практичан рад на развојним платформама са антенским низовима
    Литература
    1. Hary L. Van Trees Optimum array processing, part IV of Detection, Estimation and modulation Tehory Wiley Interscience 2002
    2. S. Chandran Advances in Direction-of-Arrival Estimation Artech House Inc. 2006
    3. Lal Chand Godara: “ Smart Antennas”, CRC press, 2004
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    31
    Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања, лабораторијске вежбе у МАТЛАБ-у, и реализацију пројектних задатака
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит50
    Практична настава30Усмени испит20
    Пројекти
    Колоквијуми0
    Семинари0