Навигација

13М011ВМП - Вишемоторни погони

Спецификација предмета
НазивВишемоторни погони
Акроним13М011ВМП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетска ефикасност
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПредзнање из предмета који чине језгро наставе на смеровима ЕПП и ЕЕС Енергетског одсека ЕТФ. Електромоторни погони
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студента са типичним решењима покретања система са вишемоторним погоном, методама анализе, интеграције неопходне опреме, избор структуре и параметара подсистема за управљање, пуштања у рад, и надзора
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљени студенти за коришћење, управљање и пројектовање вишемоторних погона. Оспособљавање студената за самосталну: • Анализу рада вишемоторних погона у стационарним и динамичким режимима. • Моделовање механичких спрега у вишемоторним погонима. • Пројектовање управљачких алгоритама вишемоторних погона. • Коришћење вишемоторних погона
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод. Дефиниције. Функционална, технолошка и механичка спрегнутост вишемоторних погона (ВП). Улога и примена. Структуре напајања и расподела оптерећења. Регулационе структуре ВП. Начини генерисања референтних величина. Управљање, координирани рад погона, расподела оптерећења. Моделовање и симулација. Примена у анализи, синтези, и праћењу рада вишемоторног погона.
  Садржај практичне наставеВишемоторни погони (ВП) са моторима једносмерне струје и асинхроним моторима. Управљање, расподела оптерећења, load sharing. Примери, са анализом. Примена векторског управљања и директне контроле момента у ВП, могуће предности. Примена симулационих модела у анализи, синтези, и праћењу рада погона. Коришћење савремених софтверских алата за праћење рада и подешавање ВП.
  Литература
  1. Б. Јефтенић, М. Бебић, С. Штаткић „Вишемоторни погони“, Akadmeska Misao, 2011
  2. Вишемоторни погони - Скрипта у електронском формату доступна студентима на сајту www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  3. В. Вучковић, „Електрични погони“, Академска мисао, 2002.
  4. Б. Јефтенић, са сарадницима „Електромоторни погони збирка решених задатака“, Академска мисао, 2003
  5. Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос ”РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ решени проблеми са елементима теорије", Akademska Misao, 2004.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања, Рачунске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит0
  Практична настава0Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари50