Навигација

13М011СЕИ - Специјалне електричне инсталације

Спецификација предмета
НазивСпецијалне електричне инсталације
Акроним13М011СЕИ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаЕлектричне инсталације ниског напона
Циљеви изучавања предметаУпознавање са концептима и основе пројектовања: напајања и развода електричне енергије, система за даљински надзор и аутоматско управљање индустријским процесима и у зградама, заштитних електричних инсталација, инсталација у експлозивно угроженим просторима. Оспособљавање студената да стекну ширину неопходну за послове инжењеринга у јавним и индустријским објекатима.
Исходи учења (стечена знања)Студенти оспособљени да почну рад у пројектовању и извођењу електричних инсталација у комплексним објектима
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеСтрује кратког споја.Резервно и беспрекидно напајање.Фотонапонски генератори.Хибридни системи напајања.Транспортна средства.Квалитет електричне енергије (падови напона,виши хармоници,компензација реактивне снаге,фликери,магнетне несиметрије).SCADA системи.Експлозионо угрожени простори.Противпожарни системи.Електростатички електрицитет.Електрокорозија.Заштита од магнетног поља.
Садржај практичне наставеДва домаћа задатка - пројектовање / прорачуни. Једна вежба пројектовања ПЛЦ-а.
Литература
  1. Специјалне електричне инсталације, З. Радаковић, М. Јовановић, Академска мисао, 2008
  2. G. Seip: 'Electrical Installations Handbook', John Wiley & Sons, Third Edition, 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
211
Методе извођења наставеКласична предавања и аудиторне вежбе, самосталан рад студената и презентација радова (са дискусијом), програмирање ПЛЦ-а
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит70
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари30