Навигација

13М011ЕП - Енергетске пригушнице

Спецификација предмета
НазивЕнергетске пригушнице
Акроним13М011ЕП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаЗавршене студије енергетског одсека, ЕПП или ЕЕС
    Циљеви изучавања предметаСтицање основних знања за два најосновнија типа пригушнице који се обавезно срећу у пракси у ЕЕС: заштитне пригушнице за ограничење струје и пригушнице за редукцију хармоника у циљу повећања квалитета ел. енергије
    Исходи учења (стечена знања)Утврђивање потребе и избор одговарајућег типа пригушнице. Провера карактеристика и процена стања пригушнице у погону (знања неопходна у одржавању елемената ЕЕ постројења)
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеОпште о пригушницама: класификација, принцип рада, карактеристичне величине. Суве ваздушне пригушнице за ограничење струје. Пригушнице за компензацију хармоника (THD пригушнице). Прорачуни основних елемената. Испитивање карактеристика и дијагностика.
    Садржај практичне наставеЕлектромагнетски прорачун и прорачун димензија пригушнице коришћењем аналитичких формула и методе коначних елемената.
    Литература
    1. В. Стернин, А. Карпенски: Суве пригушнице за ограничење струје
    2. Ђ. Калић, Р. Радосављевић: Трансформатори, уџбеник
    3. Л. Лејтес: Електромагнетски прорачуни трансформатора и пригушница
    4. Стандарди JUS IEC 310, JUS N.H1.289 и други
    5. Проспекти и чланци произвођача: МТЕ Корпорација, Hammond Power, Acme Electric,...
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    31
    Методе извођења наставеПредавања, редовне консултације за израду два пројекта.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања10Писмени испит0
    Практична настава0Усмени испит40
    Пројекти
    Колоквијуми0
    Семинари50