Навигација

13М011ЕИ2 - Електричне инсталације ниског напона 2

Спецификација предмета
НазивЕлектричне инсталације ниског напона 2
Акроним13М011ЕИ2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетска ефикасност
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПоложен испит ОГ3ЕИН
Циљеви изучавања предмета• Упознавање студената са израдом сложених релејних управљачких шема. • Упознавање студената са IT системом заштите. • Упознавање студената са физиком и карактеристикама грома, као и са системима заштите од удара грома. • Упознавање студената са основним телекомуникационим инсталацијама. • Пројектовање електричних инсталација помоћу ACAD-а.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за израду пројеката електроенергетских и телекомуникационих инсталација стамбених, административних и пословних објеката.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеИзрада релејних управљачких шема. Темељни уземљивачи. Заштитне мере од индиректног додира. Допунске мере заштите (употреба ZS и ZN прекидача). Заштита објеката на земљи од атмосферског пражњења. Електричне инсталације слабе струје (разводне телефонске инсталације, разводне РТВ инсталације и интерфонске инсталације).
Садржај практичне наставеПројектовање електричних инсталација применом неког од модерних програмских алата.
Литература
  1. М. Костић, “Теорија и пракса пројектовања електричних инсталација – друго, проширено издање”, 2005.
  2. М. Костић, “Скрипта из области телекомуникационих инсталација” , 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
220.5
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе и упознавање са пројектовањем електричних инсталација коришћењем ACAD-а.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит35
Практична настава30Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми35
Семинари0