Навигација

13М011ЕФТ - Енергетски ефикасни електротермички процеси

Спецификација предмета
НазивЕнергетски ефикасни електротермички процеси
Акроним13М011ЕФТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетска ефикасност
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаУпознавање са начинима претварања електричне енергије у топлотну и са индустријским постројењима у којима се ово претварање обавља.
Исходи учења (стечена знања)Опште знање о техничкој дисциплини Електротермије. Стицање знања потребног за пројектовање и конструкцију електротермичких постројења и пројектовање решења за њихово прикључење на електроенергетску мрежу.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеНачини претварања електричне у топлотну енергију - теоријска основа (Поинтингова теореме) и претварачи напона и учестаности неопходни за практичну примену загревања у технолошким процесима. Пројектовање и конструкција електротермичких уређаја и пећи. Регулација температуре у електроотпорним пећима.
Садржај практичне наставеРачунски примери и лабораторијске вежбе са циљем илустрације електроотпорног, индукционог, диелектричног и електролучног загревања. Прорачун електротермичке опреме. Илуустрација рада топлотне пумпе засноване на Пелтијеовој електромоторној сили.
Литература
  1. З. Радаковић, М. Јовановић: "Збирка задатака из електротермије са приручником за лабораторијске вежбе", Електротехнички факултет, друго издање, 1995
  2. A. C. Metaxas: "Fundamentals of Electroheat - a unified Approach", John Wiley&Sons, 1996
  3. М. Јовановић: "Основи електротермије и електротермичка постројења", Електротехнички факултет
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
211
Методе извођења наставеПедавања, нумеричке вежбе, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит70
Практична настава30Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари0